Vi erbjuder två olika typer av ledningsjobb. Ett är renovering av ledningar där man kan använda sig av olika metoder beroende på om man ska behålla den dimension på ledning som finns eller om man kan gå ner i storlek. Om man kan gå ner i storlek så kan vi använda oss av infodring av rören eller strumpning. Ska dimensionen ökas blir det lite besvärligare och då kan vi antingen spräcka upp ledningen eller sista alternativet gräva upp och byta ledningar.

Andra typer av ledningsjobb som vi gör är nyläggning av ledningar som oftast är lättare då man oftast får bättre förutsättningar.