Vi är auktoriserade att serva och tillhandahålla flockningsmedel och reservdelar till Bagas produkter.

BAGA Easy minireningsverk har topptestats i länsstyrelsernas stora test av alla reningsverk på den svenska marknaden

Ladda ned fil

Fördelar med BAGA Easy

  • Den lägsta energiförbrukningen av alla minireningsverk, mindre än 50 kr / år och hushåll
  • Funktionsövervakning av minireningsverkets alla funktioner dygnet runt – Ett GSM modem visar driftstatusen via sms meddelanden
  • Ljudlöst – BAGA Easy har ingen kompressor för syresättningen, detta sker via luftningsrören.
  • PROCESSGARANTI – BAGA garanterar att klara Naturvårdsverkets krav på hög skyddsnivå. Detta ger en hög säkerhet för entreprenör och slutkund
  • Med enkelheten och frånvaron av kringutrustning följer också att BAGA Easy är mycket lätt att sköta
  • Enkelhet ger driftsäkerhet. BAGA Easy innehåller bara en enda pump vilket ger hög driftsäkerhet
  • Fungerar lika bra för permanentboende som för fritidshus tack vare den patenterade konstruktionen som ger snabb uppstart