Här använder vi i huvudsak bagas sortiment.  Vi tycker att deras lösning med slamavskiljare som lätt kompletteras med kem-utrustning för att bli ett fullgott reningsverk är det bästa på marknaden.