Tillbyggnad

Då det gäller tillbyggnad så är det främst på äldre fastigheter där planlösningen kan vara oanpassad efter dagens familjer. Det kan handla om uterum, barnrum, tvättstuga m.m.