Under våren fick vi i uppdrag åt sundsvalls kommun att upprätta skärmar runt återvinnings stationer runt sundsvall.