På uppdrag av Sundsvalls hamn/SCA så har inventerat deras ledningsnät och gjort en bedömning på hur ledningsnätet kan rustas upp på ett så billigt och bra sätt som möjligt. Vi har dessutom bytt några av deras huvudvattten avstängningar, brandposter. Vi kommer att återgå dit under våren/sommaren för vidare renovering av deras vattenlednings system.