Inspektion

Hur mår ditt hus?

Vi löser era inspektioner oavsett om det gäller tak, dränering, dagvattenhantering, avlopp eller vatten. Vi tar på oss både små och stora inspektioner.

Vi besöker er och utför en inspektion på ert önskade område inom våra områden.

Till tak, dränering, dagvattenhantering, avlopp och vatten har vi professionella inspektörer som kommer till er och utför önskad inspektion.

Vi hjälper er även när det kommer till att hantera eventuella nedslag.

Välkomna att kontakta oss för att få mer information och offert på inspektioner till er fastighet i Sundsvall med omnejd.

Vi hjälper dig med...

Tak

 • Kolla krypvind, Takstolar, Rote, Isolering, Avluftning
 • Takavvattning
 • Taksäkerhet
 • Ytbeläggning tak
 • Vindskivor
 • Vid tegeltak görs stickprov för kontroll under tegel
 • Genomföringar t.ex skorstenar och ventilationer

Dränering, dagvattenhantering

 • Inomhus, fuktmätning, okulär avsyn där vi letar efter putssläpp, sprickor & missfärgningar som kan vara indikation på fuktproblem
 • Avrinning på marken runt huset
 • Spolbrunnar och samlingsbrunnar
 • Filmning av dräneringsrör och dagvattenrör
 • Putsskador i grund

Avlopp

 • Filmning av stående och liggande stammar huset
 • Kontroll av golvbrunnars skick
 • Filmning av samlingsledning ut från huset

Vatten

 • Kontroll av vattenlednings kondition

Boka inspektion idag!

Andreas Villen

Ansvarig plåtarbeten

Hej, kan jag hjälpa dig med något?
Kontakta mig