Vi är den enda du behöver inom
mark och anläggningsarbeten

Våra tjänster

Vi hjälper er med läckande vattenledning, avloppsstopp och kontroll av ledningar i VA-systemet och åtgärdar problemen på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

En bra dränering ser till att vatten avleds bort från fastigheten. Vi hjälper er att utvärdera vilka åtgärder som behövs och utför de enligt en tydlig offert.

Relining är ett alternativ till ett traditionellt stambyte som gör processen enklare då man kan göra en stor del av arbetet utan att behöva göra åverkan på de befintliga rören.

Vi tar på oss både att utöka befintlig grund och att anlägga en helt ny. Vi jobbar mycket med helhetslösningar, där vi hjälper er med både markjobbet och grundläggning.

Vi har erfarenhet av att både förlägga El och fiberkablar i marken. Olika markförhållanden är ingenting som hindrar oss utan vi använder den utrustning som marken erfordrar.

Med ett bred maskinpark och väldigt många års erfarenhet av både stora och små uppdrag utför vi snöröjning och sandning på flera platser i distriktet med hjälp av moderna maskiner och redskap som håller för de allt hårdare miljökrav.

Vi har många års erfarenheter av saneringsarbete. Vi sköter allt från provtagning till transporter av farligt avfall.