Åkerlund VA 40 år

There's no substitute for hard work!

Åkerlund VA och Planerings AB är din leverantör av mark- och VA- tjänster i Västernorrland. Företaget har över fyrtio års erfarenhet av entreprenadarbeten, huvudsakligen mark- och VA-arbeten. Bland våra kunder återfinns såväl kommuner och företag som privatpersoner.

Vi arbetar för att alla våra kunder skall vara nöjda med vårt arbete och vi sätter en ära i att utföra kvalitativa arbeten enligt kundens önskemål. Med en moderna och bred maskinpark klarar vi alla former av entreprenaduppdrag.

Vi åtar oss både stora och små arbeten såsom byte av vatten- och avloppsledningar, tomtplanering, stensättning, husdräneringar, rörinspektion, stenspräckning, husgrunder, reningsverk för enskilda fastigheter eller samfälligheter samt stora och små VA-projekt med ledningsbyggnad.

Har du problem som rör oss?

  • Drabbad av vattenläcka?
  • Fel på avloppet?
  • Behov av dränering?

Kontakta oss så hjälper vi dig att lösa dina problem på det sätt som är bäst för dig. Åkerlund VA och Planerings AB är tilldelad högsta kreditvärdighet AAA, av Soliditet. (Soliditet är nordens ledande leverantör av kredit- och affärsinfo). Vi är även Miljöcertifierade enligt ISO.

Rotavdrag för privatpersoner

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och rese- kostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Läs mer om ROT-avdrag här.