Vi är den enda du behöver inom
mark och anläggningsarbeten

Våra tjänster

Akerlund-VA-buying sanitary plastic pipes 2021 08 26 23 04 55 utc

Vatten & Avlopp

Vi hjälper er med läckande vattenledning, avloppsstopp och kontroll av ledningar i VA-systemet och åtgärdar problemen på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.
Akerlund-VA-Startbild dranering

Dräneringar

En bra dränering ser till att vatten avleds bort från fastigheten. Vi hjälper er att utvärdera vilka åtgärder som behövs och utför de enligt en tydlig offert.

Akerlund-VA-IMG 5057

Relining

Relining är ett alternativ till ett traditionellt stambyte som gör processen enklare då man kan göra en stor del av arbetet utan att behöva göra åverkan på de befintliga rören.

Akerlund-VA-concrete foundation 2021 09 01 15 17 48 utc

Betong- & Grundarbete

Vi tar på oss både att utöka befintlig grund och att anlägga en helt ny. Vi jobbar mycket med helhetslösningar, där vi hjälper er med både markjobbet och grundläggning.

Akerlund-VA-Startbild Linjearbeten

Linjearbeten

Vi har erfarenhet av att både förlägga El och fiberkablar i marken. Olika markförhållanden är ingenting som hindrar oss utan vi använder den utrustning som marken erfordrar.

Akerlund-VA-Startbild Vintervaghallning

Vinterväghållning

Med ett bred maskinpark och väldigt många års erfarenhet av både stora och små uppdrag utför vi snöröjning och sandning på flera platser i distriktet med hjälp av moderna maskiner och redskap som håller för de allt hårdare miljökrav.
Akerlund-VA-Akerlund VA Saneringsarbete 3 e1638442597949

Saneringsarbeten

Vi har många års erfarenheter av saneringsarbete. Vi sköter allt från provtagning till transporter av farligt avfall.