Relining i Sundsvall & Timrå

En kostnadseffektiv och miljövänlig metod för att förnya gamla avloppsrör utan att behöva byta dem.

Vi vet hur relining ska gå till

Vi utgår från Sundsvall och utför relining i hela Västernorrlands Län. Vi utför reliningsarbeten i både större och mindre fastigheter. Relining är ett alternativ till ett traditionellt stambyte som gör processen enklare då man kan göra en stor del av arbetet utan att behöva göra åverkan på de befintliga rören.
Läs mer nedan om hur processen går till och kontakta oss gärna för att få mer information och offert!

Relining är en metod där man ger nytt liv till gamla VVS-installationer genom att föra in en slags “strumpa” på insidan av de befintliga rören för att förhindra att de rostar sönder. De nya plaströr som förs in förlänger livslängden på de befintliga rören med flera år, om inte årtionden förutsatt att de befintliga rören är i hyfsat skick.

Eftersom man bevarar huvudstammarna i fastigheten så behöver man inte göra åverkan på byggnader och kringliggande mark i samma utsträckning som när man gör ett traditionellt stambyte. Man behöver i princip bara öppna upp anläggningen på ett fåtal ställen för att komma åt och lägga in de nya innerrören.

Relining är ett kostnadseffektivt alternativ till rörbyte

Eftersom relining till stor del kan göras utan att riva ut befintliga rör så är det en mycket kostnadseffektiv lösning. Dels så slipper man dyra kostnader för rivning, men även materialet i sig är billigare än att installera nya rör.

Bättre för boende och andra hyresgäster

Genom att metoden kräver mindre kringarbete så blir processen enklare för boende och andra hyresgäster i fastigheten som det handlar om. Man behöver inte räkna med att de ska behöva vara utan vatten och avlopp i flera veckor utan processen brukar gå snabbt.
Dessutom brukar relining gå att genomföra i segment, vilket betyder att man inte behöver stänga ner anläggningen i hela byggnaden under hela processen utan kan ta lite i taget.

En snabb och kostnadseffektiv lösning som denna brukar förstås också uppskattas av företagare som är beroende av att den egna verksamheten inte blir stillastående under för lång tid.

Relining – En metod för att förnya avloppsrör

Relining är en modern metod för att förnya avloppsrör och ledningar utan att behöva gräva upp marken eller ersätta hela rörsystemet. Det är en kostnadseffektiv och miljöbesparande lösning som används för att åtgärda skador och förlänga livslängden på befintliga avloppsrör. 

Hur fungerar relining?

Metoden med reling innebär att man applicerar en speciell epoxyblandning/härdplast på insidan av det befintliga röret. Epoxyn härdar och bildar en ny, stark och sömlös beläggning som fungerar som ett nytt rör inuti det gamla röret. Denna nya beläggning skyddar röret från korrosion, rost, sprickor och andra skador som kan uppstå över tid. Dessutom minskar det risken för läckage och förbättrar avloppssystemets prestanda.

Vilka är fördelarna med relining?

En av fördelarna med att utföra en relining av befintliga rör är att det är en snabb och kostnadseffektiv process i jämförelse med att gräva upp marken och byta alla rör. Det innebär minimalt med störningar och avbrott i driften, eftersom det inte kräver att marken grävs upp eller att de befintliga rören tas bort. En annan fördel med relining är dess hållbarhetsaspekt. Genom att återanvända de befintliga rören minskas behovet av att producera och installera nya rör, vilket minskar den totala miljöpåverkan. Dessutom bidrar den nya beläggningen till att förhindra korrosion och förbättrar därmed rörens livslängd, vilket minskar behovet av framtida reparationer eller utbyte av rör.

Vilka rör kan man relina?

Relining kan utföras på olika typer av avloppsrör, inklusive avloppsrör av plast, betong, gjutjärn och stål. Metoden används vanligtvis för att åtgärda skador som sprickor, läckage, och korrosion, samt för att förbättra rörens prestanda och förlänga deras livslängd.

Vilka fastigheter kan man relina?

Metoden med relining kan användas i alla typer av bostäder; villor, industrifastigheter och övriga typer av bostadsfastigheter som lägenheter och hyreshus. Relining har därför blivit ett populärt val för fastighetsägare och entreprenörer som vill ha en kostnadseffektiv och hållbar lösning för att förnya avloppssystem.

Sammanfattning av att använda relining som metod för att förnya avloppsrör

Relining ett fördelaktigt alternativ för att förnya avloppsrör och ledningar på ett hållbart sätt. Metoden erbjuder fördelar som kostnadsbesparingar, minimala störningar och miljöpåverkan. Om du behöver åtgärda skador på dina avloppsrör eller förbättra prestandan på ditt avloppssystem, kan du överväga att använda relining som en effektiv lösning.

Så går en relining av avloppsrör till:

 • Vi börjar med att täcka in och skydda golv där vi ska arbeta.
 • Vi kopplar isär de avloppsanslutningar som ska relinas.
 • Vi rengör ledningarna med renskedjor/slippapper och renspolning.
 • Fodret prepareras.
 • Fodret skjuts ut i den befintliga ledningen med hjälp av tryckluft.
 • Därefter härdas fodret. Härdningen kan ske på flera olika sätt. Antingen över tid med olika epoxyblandningar där härdningstiden kan variera från 3-12 timmar alternativt med ånga eller uv-ljus.
 • Efter härdning öppnas rörändar samt anslutande rör.
 • Rören besiktas och egenkontroller fylls i.
 • Avloppsanslutningar återmonteras.
 • Arbetsområdet städas.
 • Utfört arbete stäms av med kund så alla är nöjda.

FAQ om relining

Svar: För ett bra kundbemötande, ordningsam och kompetent personal.

Svar: Vi är noggranna och sätter alltid kunden i fokus.  Vi lämnar alltid en komplett dokumentation av utfört arbete.

Svar: Ja, vi lämnar alltid garanti på våra arbeten.

Svar: En relining av en vanlig villa kostar normalt sett mellan 110 000-240 000 kr, men det är många faktorer som väger in. Kontakta oss så bokar vi in ett besök och lämnar en offert för just er fastighet.

Svar: Relining kostar ca 2500-4000 kr per meter beroende på dimension, åtkomst samt längd och anslutningar.

Svar: Om det är för stora skador på de befintliga rören går de ej att relina. Ledningar med mindre hål och sprickor går ofta bra att relina.

Svar: Beräknad livslängd på en relining är ungefär 50 år.

Svar: Ja, alla ledningar blir helt täta då det bildas en ny skarvlös ledning i den gamla.

Svar: Efter att ledningen är öppnad och ihopkopplad kan man börja använda ledningen igen

Kontakta oss för relining i Sundsvall & Timrå

Kontakta oss genom att klicka på knappen begär offert nedan för att få offert på relining. Vi återkommer snarast med mer information och för att boka in en tid för en besiktning av era befintliga VVS-installationer.

Vi utför relining i hela Västernorrland. Vi erbjuder en kostnadsfri inspektion inom en radie på 2,5 mils radie runt Sundsvall. Detta område omfattar förutom Sundsvall även Timrå, Njurunda och Stöde. Kontakta oss för ett hembesök och offert.

Markus Åkerlund

Gruppchef mark- och anläggningsarbeten

Hej, kan jag hjälpa dig med något?
Kontakta mig