Saneringsarbete

Vi löser era behov vid sanering

Vi har många års erfarenheter av saneringsarbete. Vi sköter allt från provtagning till transporter av farligt avfall.

Referenser

Tidigare projekt

Markus Åkerlund

Gruppchef mark- och anläggningsarbeten

Hej, kan jag hjälpa dig med något?
Kontakta mig