Kanaltätning (ventilationsrelining)

En kostnadseffektiv och miljövänlig metod för att förnya gamla avloppsrör utan att behöva byta dem.

Experter på kanaltätning

Vi på Åkerlund VA utför kanaltätning även kallat ventilationsrelining av ventilationskanaler åt bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare. Läs mer nedan om hur processen går till och kontakta oss gärna för att få mer information och offert!

Kanaltätning är en metod där man ger nytt liv till gamla ventilationskanaler genom att föra in en slags “strumpa” på insidan av de befintliga ventilationskanalerna för att förhindra läckage och värmeförluster. Den nya beläggningen förlänger livslängden på de befintliga kanalerna med många år, om inte årtionden förutsatt att de befintliga kanalerna är i hyfsat skick.

Eftersom man bevarar de gamla ventilationskanalerna i fastigheten så behöver man inte göra någon större åverkan på fastigheten som vid ett traditionellt byte av hela ventilationssystemet.

Kanaltätning - ett kostnadseffektivt alternativ

Eftersom kanaltätning till stor del kan göras utan att riva ut befintliga ventilationskanaler så är det en mycket kostnadseffektiv lösning. 

Så fungerar kanaltätning

Kanaltätning även kallat ventilationsrelining innebär att man applicerar en speciell epoxyblandning/härdplast på insidan av de befintliga ventilationskanalerna. Epoxyn härdar och bildar en ny, stark och skarvlös beläggning inuti de gamla kanalerna. Den nya beläggning skyddar kanalerna från sprickor och andra skador som kan uppstå över tid. Dessutom minskar det risken för värmeläckage och förbättrar ventilationssystemet prestanda.

Klarar din ventilation en OVK besiktning?

Är du fastighetsägare och nyligen fått nedslag på OVK besiktningen? Då är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda problemen. Läckage och värmeförlust är en vanligt problem som vi åtgärdar snabbt och effektivt genom kanaltätning. Efter att kanaltätningen är utförd så klarar systemet utan problem en ny OVK besiktning. Kontakta oss om du har problem med läckande och dåliga ventilationssystem. 

Ekonomiskt & bra för miljön

En kanaltätning (ventilationsrelining) bidrar till energieffektivisering med förbättrat inomhusklimat och lägre driftkostnader då värmeförslusten ur systemet elimineras. På så sätt minskar uppvärmningskostnaderna vilket är bra för både de boende och miljön.  

Kanaltätning i hyreshus och kommersiella fastigheter

Metoden med kanaltätning kan användas i alla typer av fastigheter. Vanligtvis görs det i industrifastigheter, lägenheter och hyreshus åt exempelvis bostadsrättsföreningar.
Kanaltätning har därför blivit ett populärt val för fastighetsägare och entreprenörer som vill ha en kostnadseffektiv och hållbar lösning för att förnya och täta sina ventilationssystem.

Så går en kanaltätning/ventilationsrelining till:

 • Vi inspekterar grundligt de befintliga ventilationskanalerna med en kamera som förs in i ventilationssystemet.
 • En bedömning av systemet görs och i samråd med dig som kund tar vi fram en plan för hur hur vi på bästa sätt löser problemet.
 • Arbetet påbörjas med att täcka in och skydda övriga ytor där vi ska arbeta.
 • Vi kopplar isär de befintliga ventilationskanalerna som ska relinas.
 • Vi rengör kanalerna.
 • Fodret prepareras.
 • Fodret skjuts ut i den befintliga ventilationskanalen med hjälp av tryckluft.
 • Därefter härdas fodret. Härdningen kan ske på flera olika sätt. Antingen över tid med olika epoxyblandningar där härdningstiden kan variera från 3-12 timmar alternativt med ånga eller uv-ljus.
 • Efter härdning öppnas kanaländar samt anslutande kanaler.
 • Kanalerna besiktas mer kamera och egenkontroller fylls i.
 • Ventilationskanalerna återmonteras.
 • Arbetsområdet städas.
 • Utfört arbete stäms av med kund så alla är nöjda.

FAQ om kanaltätning

Svar: För ett bra kundbemötande, ordningsam och kompetent personal.

Svar: Vi är noggranna och sätter alltid kunden i fokus.  Vi lämnar alltid en komplett dokumentation av utfört arbete.

Svar: Ja, vi lämnar alltid garanti på våra arbeten.

Svar: Kanaltätning (ventilationsrelining) kostar ca 2500-4000 kr per meter beroende på dimension, åtkomst samt längd och anslutningar.

Svar: Beräknad livslängd på en kanaltätning är ungefär 50 år.

Svar: Ja, alla ventilationskanaler blir helt täta då det bildas en ny skarvlös ledning i den gamla.

Kontakta oss för offert på kanaltätning

Kontakta oss genom att klicka på knappen begär offert nedan för att få offert på kanaltätning. Vi återkommer snarast med mer information och för att boka in en tid för en besiktning av era befintliga ventilationskanaler.

Vi utför kanaltätning i Västernorrland, Gävleborg, Jämtland och Norrbotten. Kontakta oss för offert eller om ni har frågor om kanaltätning(ventilationsrelining).

Markus Åkerlund

Gruppchef mark- och anläggningsarbeten

Hej, kan jag hjälpa dig med något?
Kontakta mig