Plåtslageri

Markus Åkerlund

Gruppchef mark- och anläggningsarbeten

Vi är proffs på plåt

Vi är ett plåtslageri som har lång erfarenhet med hög kompetens vad gäller traditionella plåtslageriarbeten. Vi arbetar med alla typer av plåtarbeten, från tak- till fasadplåt samt montering av taksäkerhetsprodukter.

Åkerlund VA erbjuder en helhetslösning för dig som fastighetsägare, allt från dränering, Va-arbeten och relining till tak- och plåtarbeten. Vi dokumenterar alla våra arbeten som du som fastighetsägare sedan får ta del av. Allt för att du som kund skall veta hur arbetet utförts och för att du skall känna dig trygg med oss på Åkerlund Va som entreprenör.

Åkerlund VA borgar för god service, hög kvalitet samt bra komunikation. Vi arbetar i Sundsvall, Timrå, Njurunda och Stöde med omnejd. Vi erbjuder en kostnadsfri inspektion och hembesök inom 2,5 mils radie runt Sundsvall. Och vi lämnar alltid kostnadsfri offert på plåtslageri- och taksäkerhetsarbeten.

Plåtslageri i Sundsvall & Timrå

Söker du ett plåtslageri för arbeten i Sundsvall och Timrå med omnejd? Vi kan hjälpa till med allt från mindre plåtrenoveringar till nybyggnationer, takbeläggning och tillhörande plåtslageriarbeten som takhuvar och genomföringar för ventilation. Genom åren har vi utfört både stora som små plåtentreprenader med fokus på kvalitet och yrkesstolthet med kunden i fokus. Vi arbetar på uppdrag av både privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar, industrier och inom den offentliga sektorn. Tveka inte att kontakta oss om du söker en erfaren plåtslagare som utför kvalitetsarbeten med dig som kund i fokus. 

Plåtslageri med lång erfarenhet

Vi på Åkerlund VA har över 20 års erfarenhet inom plåt- och plåtslageriarbeten. Våra arbeten utförs fackmannamässigt och av utbildade plåtslagare. Du kan med andra ord känna dig trygg med att arbetet utförs korrekt när du anlitar oss på Åkerlund VA.

Taksäkerhet & Taksäkerhetsprodukter

Taksäkerhet handlar om att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för personer som arbetar på tak, som exempelvis sotare, takskottare eller liknande. Arbeten på tak kan vara farligt och innebära stora risker för fallolyckor med personskador som följd. Genom att montera taksäkerhetsprodukter som exempelvis takbryggor, takstegar, snörasskydd och säkerhetsanordningar kan man minimera risken för fallolyckor samt farliga snöras. Är du osäker på om du har tillräckligt bra taksäkerhet på din fastighet? Kontakta oss så kommer vi ut och gör en besiktning samt lämnar förslag på nödvändiga åtgärder.

Markus Åkerlund

Gruppchef mark- och anläggningsarbeten

Hängrännor, stuprör & dagvatten

Vi monterar hängrännor, stuprör och dagvattenledningar som skyddar din fastighet mot regn- och smältvatten. En bristande takavvattning bidrar till att det kan uppstå fuktskador på husets tak eller fasad. Genom att montera en tillfredställande takavvattning förlänger du livslängden på dina fasad samt minskar riskerna för kostsamma fuktskador.

Stuprören bör sedan anslutas till antingen det kommunala dagvattensystemet eller någon form av eget dagvattensystem som leder bort regnvattnet från fastigheten. Vi kan hjälpa till att gräva ner ledningar och ansluta dem till det kommunala dagvattensystemet eller anlägga en eget dagvattensystem om du inte har möjlighet att ansluta till det kommunala nätet. 

Kontakta en erfaren plåtfirma i Sundsvall & Timrå

Kontakta oss genom att klicka på knappen begär offert nedan för att få offert på plåtarbeten. Vi återkommer snarast möjligt och bokar in en tid för ett hembesök och offert.

Vi utför plåtslageriarbeten i hela Västernorrland. Vi erbjuder en kostnadsfri inspektion inom en radie på 2,5 mils radie runt Sundsvall. Detta område omfattar förutom Sundsvall även Timrå, Njurunda och Stöde. Kontakta oss för ett hembesök och offert.