Våra tjänster

Lär dig mer om vårt breda utbud av tjänster.
Vi klarar alla sorters entreprenadarbeten från nybyggen till fastighetsförvaltning med vår moderna och breda maskinpark. Vi utför byte av vatten- och avloppsledningar, tomtplanering, stensättning, husdräneringar, rörinspektion, stenspräckning, husgrunder, reningsverk för enskilda fastigheter eller samfälligheter samt stora och små VA-projekt med ledningsbyggnad. Smått som stort. Vi har allt från företag, kommuner och privatpersoner bland våra kunder.
Att arbeta med oss är enkelt. Vi sätter stolthet i ett smidigt samarbete och ett fantastiskt kundstöd. Vårt fokus är smidigt arbete, bra återkoppling och nöjda, glada kunder!
Hör av dig till oss så hjälper vi dig att lösa dina utmaningar

Vatten och avlopp

Dräneringar

Grunder

BESÖK OSS
Ponnyvägen 6 (infart Russvägen 3)
857 50 Sundsvall
Epost: info@akerlundva.se
Telefon: 060-750 06 00
FÖRETAGSLEDNING
VD, Patrik Åkerlund
060-750 06 01
Ekonomichef, Fredrik Berglund
060-750 06 03
GRUPPCHEFER

André Sjödin
Gruppchef service och vinterväghållning
060-750 06 02
Markus Åkerlund
Gruppchef mark- och anläggningsarbeten
060-750 06 07