Vår historia

40 år i branschen ger dig trygghet.

Så startade vi för 40 år sedan

Åkerlund VA & Planerings AB grundades 1978 av Göran Åkerlund, och har därefter utvecklats från att vara en ren maskintjänstfirma, till att vara en komplett firma i bygg- och anläggningsbranschen.

2013 tog sonen Patrik Åkerlund över och driver företaget i samma anda men uppdaterad form. Sedan 2013 har även Svensk Rörgross och Byggiganten växt fram som leverantörer av rör- och byggmaterial.

Åkerlund VA och Planerings AB har nu över fyrtio års erfarenhet av entreprenadarbeten. Vi arbetar med företag, kommuner och privatpersoner.
BESÖK OSS
Ponnyvägen 6 (infart Russvägen 3)
857 50 Sundsvall
Epost: info@akerlundva.se
Telefon: 060-750 06 00
FÖRETAGSLEDNING
VD, Patrik Åkerlund
060-750 06 01
Ekonomichef, Fredrik Berglund
060-750 06 03
GRUPPCHEFER

André Sjödin
Gruppchef service och vinterväghållning
060-750 06 02
Markus Åkerlund
Gruppchef mark- och anläggningsarbeten
060-750 06 07